ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหา ในซอยตากสิน 8 (ซอยแช่ซิ้ม) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "คิมพานิช" โดยมีพนักงาน ประมาณ 30 คน

เริ่มต้นปี 2524

test

test

Copyright All Rights