02-604   กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  •   กระเป๋าช็อปปิ้ง 2in1 Tote Bag สะพายไหล่และถือได้
  •   ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี
  •   มีช่องกระเป๋าสามารถใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  •   ช็อปปิ้งใส่สิ่งของ หรือใส่สิ่งของเดินทางท่องเที่ยว
  • ขนาด 4x12.75x9 นิ้ว  Popularbrand