R21046   เดินทาง (Overnight Baggage)

  • ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี
  • สินค้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • เลือกสรรดีไซร์ทันสมัย หรูหรา ดูดี น่าใช้
  • หูหิ้วหุ้มหนังให้ถือกระชับมือ แข็งแรงทนทาน
  • ด้านข้างมีเก๊ะสำหรับใส่สิ่งของ
  • สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ
  • ขนาด 7x18x11 นิ้ว