R21218  เดินทาง(Overnight Baggage)

  • กระเป๋าเดินทางทรงหมอน ดีไซค์เก๋ เท่ห์ ด้วย Design ที่ทันสมัย
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านข้างมีช่องเก๊ะใส่สิ่งของ
  • ด้านในมีขนาดกว้าง
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ 
  • ขนาด 10.75x21.25x10.75 นิ้วPopularbrand