R 21220

R21220  เดินทาง(Overnight Baggage)

  • กระเป๋าเดินทางใบใหญ่
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้าและด้านข้างมีช่องเก๊ะซิปใส่สิ่งของ
  • ด้านในมีขนาดกว้าง
  • หูหิ้วหุ้มผ้าให้ถือกระชับมือ  
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ 
  • ขนาด 13x28x14 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights