R 21185

R21185  เดินทาง(Overnight Baggage)

  • กระเป๋าเดินทาง ขนาดกลาง
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้ามีช่องเก๊ะซิปใส่สิ่งของ
  • ด้านในมีขนาดกว้าง
  • หูหิ้วถือกระชับมือ
  • สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ 
  • ขนาด 7.75x17.75x10.5 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights