R 21216

R21216  เดินทาง(Overnight Baggage)

  • กระเป๋าเดินทาง สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ 
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านข้างมีเก๊ะซิปให้ใส่ของ
  • ด้านในมีขนาดกว้าง
  • สายสะพายปรับความยาวได้ หูหิ้วหุ้มผ้าถือกระชับมือ  
  • สำหรับใส่เสื้อผ้า หรือใส่สิ่งของอเนกประสงค์ต่างๆ 
  • ขนาด 9x18x13 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights