D1401  พับได้ (Folding Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้งพับได้ สามารถพับเก็บให้มีขนาดกะทัดรัด
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • บรรจุสิ่งของได้มาก  
  • น้ำหนักเบา
  • พับเก็บง่าย พกพาสะดวก