01-1408   เบ็ดเตล็ด (Amenity)

  • กระเป๋าสารพัดประโยชน์ สำหรับใส่เครื่องสำอาง ,เครื่องประดับ
  • วัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • ขนาดเล็ก พกพาสะดวกสบาย
  • มีหูหิ้วสำหรับใช้คล้องแขนหรือถือ
  • มีซิปปิด ป้องกันสิ่งของกระจัดกระจาย
  • ขนาด 2.5x9x5 นิ้ว

Popularbrand