R6226   เบ็ดเตล็ด (Amenity)

  • กระเป๋าใส่รองเท้า
  • วัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • มีช่องเก๊ะซิปด้านหน้าให้ใส่ของ 
  • สำหรับใส่รองเท้า ถุงเท้า เสื้อ และ อื่นๆตามต้องการ
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • ขนาด 6x8x14.5 นิ้ว