R6231   เบ็ดเตล็ด (Amenity)

  • กระเป๋าใส่รองเท้า
  • วัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • มีตาข่ายด้านข้างสำหรับระบายอากาศ
  • สำหรับใส่รองเท้า ถุงเท้า เสื้อ และ อื่นๆตามต้องการ
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • ขนาด 5.5x7x13.5 นิ้ว