R82158   เบ็ดเตล็ด (Amenity)

  • กระเป๋าสารพัดประโยชน์ สำหรับใส่เครื่องสำอาง ,เครื่องประดับ
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ขนาดเล็ก พกพาสะดวกสบาย
  • มีซิปปิด ป้องกันสิ่งของกระจัดกระจาย
  • มีช่องเก๊ะด้านหน้าให้ใส่ของ
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • ขนาด 2x9x5 นิ้ว