R51138-1 

  • กระเป๋าสารพัดประโยชน์ สำหรับใส่เครื่องสำอาง ,เครื่องประดับ
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้ามีเก๊ะซิปให้ใส่สิ่งของ
  • มีซิปปิด ป้องกันสิ่งของกระจัดกระจาย
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • ขนาด 4x12x8.5 นิ้ว