R83386   เบ็ดเตล็ด (Amenity)

  • กระเป๋าใส่รองเท้า
  • วัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • สำหรับใส่รองเท้า ถุงเท้า เสื้อ และ อื่นๆตามต้องการ
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • ขนาด 4.75x7.5x14 นิ้วPopularbrand