L1217 

  • กระเป๋าสารพัดประโยชน์
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้าเป็นพลาสติกใส
  • มีซิปปิด ป้องกันสิ่งของกระจัดกระจาย
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 2.75x5.5x8.25 นิ้ว