R83370 

  • กระเป๋าสำหรับใส่กล่องเกมส์ หรือใส่สิ่งของต่างๆ
  • วัตถุดิบคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
  • หูหิ้วสำหรับถือ จับสะดวกกระชับมือ
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 8x12.5x12.5 นิ้วPopularbrand