News

Manament Chart

Manament Chart

Manament Chart

โรม่าอุตสาหกรรม เป็นโรงงานผลิตกระเป๋าทุกชนิด

โรม่าอุตสาหกรรม เป็นโรงงานผลิตกระเป๋าทุกชนิด

โรม่าอุตสาหกรรม เป็นโรงงานผลิตกระเป๋าทุกชนิด รับผลิตกระเป๋ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าผ้า กระเป๋าพรีเมี่ยม ฯลฯ โรงงานกระเป๋าโรม่าอุตสาหกรรม ถือเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย