ประวัติความเป็นมา

ปี 2524

เริ่มต้นจากตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหา

ในซอยตากสิน 8 (ซอยแช่ซิ้ม)

ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "คิมพานิช"

โดยมีพนักงาน ประมาณ 30 คน

เริ่มต้นปี 2524

ปี 2526

ปี 2526

ได้ย้ายโรงงานมาบริเวณ ถนนเจริญรัถ วงเวียนใหญ่

โดยมีอาคารตึกแถว 4 ชั้น 4 คูหา

ด้านหลังมีพื้นที่ประมาณ 40 ตารางวา

สามารถเพิ่มพนักงานมากขึ้นกว่า 200 คน

ปี 2528

ย้ายโรงงานมาตั้งใหม่บริเวณ ถนนพระราม 2

มีจำนวนพนักงานกว่า 400 คน

โดยจดทะเบียนในนาม

"บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด"

Romar Industrial Co.,Ltd.

ปี 2528