12148

12148   กระเป๋าเดินทางคันชักทรงหมอน

  • มีขนาดช่องซิปกว้างสะดวกในการจัดเก็บ
  • ซับในอย่างดีคุณภาพสูง
  • ออกแบบให้มีการใช้งานได้ทั้งหิ้ว ลาก สะพาย
  • คันชักแกนคู่
  •  ขนาด 10x20x12.5 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights