R 51281

R51281 ช็อปปิ้งสะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายไหล่ สะพายข้างและถือได้
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านในใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • ด้านหน้ามีช่องเก๊ะ 2 ช่องให้ใส่ของ
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ช็อปปิ้งใส่สิ่งของไปทำงาน หรือใส่สิ่งของเดินทางท่องเที่ยว
  • ขนาด 3x11x13 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products