R 52382

R52382  ช็อปปิ้งสะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าสะพายข้าง
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • มีช่องเก๊ะด้านหน้าให้ใส่สิ่งของ
  • ด้านในใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 3x9x10.5 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights