R 51108

R51108  ช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายไหล่และถือได้
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้าเป็นตาข่ายมุ้ง
  • ใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • ขนาด 3.25x6.25x17.75 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products