R 51325

R51325  ช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายไหล่และถือได้
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านในกว้างใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • เหมาะสำหรับใส่เอกสารทำงาน ใส่หนังสือไปโรงเรียน 
  • ช็อปปิ้งใส่สิ่งของ หรือใส่สิ่งของเดินทางท่องเที่ยว
  • ขนาด 4x11.25x13 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products