R 51326

R51326  ช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายไหล่และถือได้
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้ามีเก๊ะซิปให้ใส่สิ่งของ
  • ด้านในกว้างใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • ช็อปปิ้งใส่สิ่งของ หรือใส่สิ่งของเดินทางท่องเที่ยว
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 8x15.75x14 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products