R 52434

R52434  ช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าช็อปปิ้ง สะพายไหล่และถือได้
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้ามีช่องเก๊ะให้ใส่สิ่งของได้
  • เหมาะสำหรับใส่เอกสารทำงาน ใส่หนังสือไปโรงเรียน 
  • ช็อปปิ้งใส่สิ่งของ หรือใส่สิ่งของเดินทางท่องเที่ยว
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 2.75x11x12.75 นิ้ว

 

เพิ่มเพื่อน

Products