R 52469

R52469  ช็อปปิ้ง สะพายข้าง(Tote Bag)

  • กระเป๋าสะพายข้าง
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • ด้านหน้ามีเก๊ะให้ใส่สิ่งของ
  • ด้านในกว้างใส่สิ่งของได้หลากหลาย
  • ก้นกระเป๋าปรับขยายได้
  • สายสะพายปรับความยาวได้
  • ขนาด 4x9x10.5 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights