42166

42166  เอกสาร (Document Bag)

  • กระเป๋าเอกสาร ใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • เหมาะสำหรับใส่หนังสือ  เอกสาร หรือแฟ้มเอกสารขนาด A4
  • มีช่องเก๊ะเอนกประสงค์ให้ใส่ของ
  • มีหูหิ้วถือได้สะดวก
  • ขนาด 3x14.75x10.75 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products