R 51094

R51094  เอกสาร (Document Bag)

  • กระเป๋าเอกสาร
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • เหมาะสำหรับใส่หนังสือ  เอกสาร หรือแฟ้มเอกสารขนาด A4
  • มีช่องเก๊ะเอนกประสงค์ให้ใส่ของ 
  • มีสายสะพายปรับความยาวได้ตามต้องการ พร้อมหูหิ้วถือได้สะดวก
  • ขนาด 3.5x15x11.75 นิ้ว
เพิ่มเพื่อน

Products

Copyright All Rights