- โรม่าปันสุขให้น้อง ครั้งที่ 2
บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมกับกลุ่ม Colorado2012Club และตัวแทนจากบริษัท อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ "ปันสุขให้น้อง" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมปันสุขให้น้องในครั้งนี้ เป็นการแจกกระเป๋านักเรียน ของกินของใช้ ให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นน้องๆ จากโรงเรียนบ้านอูมฮวม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

กิจกรรมปันสุขให้น้องในครั้งนี้ เราเริ่มออกเดินทางจากรุงเทพฯ กันในช่วงกลางคืนของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เพื่อไปให้ถึงยังจุดนัดหมาย ณ ตัวเมืองของอำเภอแม่สอดในช่วงเช้าวันที่ 5 จากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านอูมฮวม ซึ่งการเดินทางจากอำเภอแม่สอดไปยังโรงเรียนบ้านอูมฮวมนั้นค่อนข้างลำบาก เนื่องจากต้องมีการเดินทางไปตามเส้นทางผ่านภูเขาที่สูงชัน ถนนหนทางยังเป็นดินโคลนภูเขา กับทั้งต้องเดินทางข้ามห้วยในบางจุด และเนื่องจากในวันที่เดินทางนั้นมีฝนตกเป็นระยะกับทั้งมีหมอกลงอย่างหนาแน่น ทำให้การเดินทางในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างมีความอันตราย ซึ่งท้าทายต่อทีมงานคณะที่เดินทางไปเป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสังคมในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น ทางบริษัทโรม่าอุตสาหกรรม จำกัด ต้องขอขอบคุณคณะตัวแทนจากบริษัท อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด และกลุ่ม Colorado2012Club ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำกระเป๋า อาหารและขนมต่างๆ ไปแจกให้กับน้องๆ และขอขอบคุณคณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านอูมฮวมที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะทีมงาน

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ เราได้เห็นความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อไปให้ถึงและบรรลุในเป้าหมาย ได้เห็นรอยยิ่มและเสียงหัวเราะจากน้องๆ หนูๆ ทำให้คณะทีมงานหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง