- มอบกระเป๋าให้บุคลากรทางการแพทย์
มอบกระเป๋าให้บุคลากรทางการแพทย์  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้กับบุคลากรด่านหน้า

ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565


#ROMARPOLO #ROMAR #QualityBag #romarcsr #โรม่าปันน้ำใจ